top of page

Personvern

Svarene du trenger

Vi tar tar beskyttelse av din data og dine personopplysninger på alvor. Her kan du lese om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler opplysningene, hva vi bruker dem til og hvem som har adgang til dem. Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon - ta kontakt med prosjektkoordinator Håkon Brattli Petersen: haakon@capturemedia.no

Info

Hvilke personopplysninger som samles inn avhenger av hvilke formål de skal brukes til. Vi samler ikke inn mer enn nødvendig - kun informasjon vi må ha for å kunne tilby våre tjenester. Disse personopplysningene behandles av Capture Media: Navn, telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen mottar eller ber vi om for å kunne kommunisere med oppdragsgivere, innleide aktører og samarbeidspartnere. Informasjonen blir brukt for å kommunisere om oppdrag, og til fakturering i etterkant av oppdrag. Vi får denne informasjonen via kontaktskjemaet på nettsiden, eller vi ber om den. 

Postnummer og organisasjonsnummer (for oppdragsgivere)
Det er påkrevd å ha med kjøpers adresse ved utsendelse av faktura. For å kunne fakturere oppdragsgiver etterspør vi derfor dette. Vi ber også om organisasjonsnummer for å kunne fakturere (se eget punkt om regnskapsopplysninger). 

Ikke-personlig informasjon
Vi mottar også automatisk ikke-personlig informasjon når du besøker vår nettside. Ikke-personlig informasjon inkluderer nettleserinformasjon, informasjon hentet fra informasjonskapsler (cookies), pixel tags, dato og tidspunkt for besøket, trafikk og hvilken kanal som ledet deg til nettsiden vår.  

Vi bruker HubSpot, en kundehåndteringsplattform (CRM), for å administrere og forbedre våre relasjoner med kunder og potensielle kunder. HubSpot gir oss muligheten til å organisere kontaktinformasjon, kommunisere mer effektivt med besøkende på nettstedet vårt, og tilby mer tilpassede opplevelser. Her er noen viktige aspekter ved vår bruk av HubSpot:

  • Innsamling av kontaktopplysninger: Vi kan samle inn kontaktopplysninger som navn, e-postadresser, telefonnumre og andre relevante data fra besøkende som gir oss denne informasjonen gjennom våre nettskjemaer eller andre innsamlingsmetoder. Formålet med denne innsamlingen er å lette kommunikasjonen og gi deg relevant informasjon.

  • E-postkommunikasjon: Vi bruker HubSpot til å sende e-postmeldinger til besøkende som har samtykket til å motta kommunikasjon fra oss. Du kan når som helst melde deg av våre e-postlister ved å følge instruksjonene i e-postene vi sender deg, eller ved å kontakte oss direkte.

  • Besøkslogg og aktivitetsinformasjon: HubSpot gir oss muligheten til å spore dine interaksjoner med nettstedet vårt, inkludert sider besøkt, handlinger utført, og nedlastninger av ressurser. Dette hjelper oss med å forstå dine interesser og behov bedre.

Vi bruker Google Analytics og Hotjar, to tredjepartsanalyseverktøy, for å forbedre brukeropplevelsen på vårt nettsted. Disse verktøyene hjelper oss med å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt, slik at vi kan gjøre nødvendige forbedringer for å tilby deg en mer optimal opplevelse. Her er noen viktige aspekter ved vår bruk av disse verktøyene:

  • Datainnsamling: Google Analytics og Hotjar samler inn anonymiserte data som inkluderer musebevegelser, klikk, skjermbilder, varmekart, sesjonsopptak og nettstedsstatistikk. Disse dataene hjelper oss med å identifisere bruksmønstre og eventuelle utfordringer besøkende kan møte.

  • Formål: Vi bruker dataene samlet av Google Analytics og Hotjar for å forbedre nettstedets brukervennlighet, optimalisere konverteringsrater og samle tilbakemeldinger fra besøkende.

  • Juridisk grunnlag: Vår bruk av Google Analytics og Hotjar er basert på det juridiske grunnlaget for berettiget interesse, da det hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og tilby en bedre opplevelse for besøkende. Vi vurderer alltid personvern og tar nødvendige skritt for å beskytte dine data.

  • Datalagring og deling: Dataene samlet av Google Analytics og Hotjar lagres i en begrenset periode, og de deles ikke med tredjeparter.

  • Administrasjon av informasjonskapsler og sporingsverktøy: Du har muligheten til å administrere informasjonskapsler og deaktivere sporingsverktøy ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom på at deaktivering av sporingsverktøy kan påvirke din opplevelse på vårt nettsted.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Våre kundelister er lagret med passordbeskyttelse i sky. Det er daglig leder i Capture Media som er behandlingsansvarlig for våre kunders personopplysninger, og det er kun prosjektledere som har adgang til dem.

HVORDAN LAGRES OPPLYSNINGENE OG HVEM HAR ADGANG TIL DEM?

Personopplysningene dine lagres hos oss inntil det ikke lenger anses som hensiktsmessig. Vi beholder dem inntil all administrasjon i forbindelse med oppdraget er avsluttet. Unntaket fra denne regelen er regnskapsopplysninger, som lagres hos våre leverandører Randi Regnskap As og 24SevenOffice. (Se eget punkt om regnskapsopplysninger og retten til å bli glemt.)

HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE?

Fakturainformasjon som legges inn hos våre leverandører Effekts Regnskap As og Tripletex forblir lagret hos dem i fem år. Årsaken er at dette regnes som personopplysninger som er en del av oppbevaringsplikten: fem års lagring av regnskapsopplysninger er et gyldig formål som går foran retten til å bli glemt.

REGNSKAPSOPPLYSNINGER OG RETTEN TIL Å BLI GLEMT

Oppdragsgiveres personopplysninger deles i enkelte tilfeller med tredjeparter, herunder samarbeidspartnere. Dette avklares med oppdragsgiver i forkant og gjelder kontaktinformasjon (navn, telefonnummer og e-postadresse), når formålet er kommunikasjon i forbindelse med film- og fotooppdrag.

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER MED TREDJEPART

Som registrert i Capture Medias kundeliste har du rett til å få innsyn i alle opplysninger vi har lagret om deg. Du har også rett til å få dine personopplysninger slettet, gitt at det ikke er i strid med oppbevaringsplikten/påkrevd lagring av regnskapsopplysninger. Kontakt oss dersom du ønsker innsyn eller vil at vi skal slette dine opplysninger.

DINE RETTIGHETER

Oppdragsgiver er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn i forbindelse med produksjon av våre filmer og fotografering. Vi er databehandler for våre oppdragsgivere, med selvstendig ansvar for å behandle personopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Vi er forpliktet til å jobbe slik at vi ikke innhenter mer informasjon enn nødvendig. Vi er også forpliktet til å oppbevare personopplysninger på en sikker måte og slette personopplysninger når formålet med innhentingen av disse er oppfylt. Vi gir alltid beskjed til oppdragsgivere dersom produktet de vil ha innebærer at det må tas særlig hensyn til personvern, og vi informerer alltid om hvordan vi som databehandler forholder oss til det. Vi informerer alltid oppdragsgiver dersom oppdraget krever at de (som databehandler) må innhente samtykke eller informere personer som kan bli berørt av vår filming eller fotografering. Når vi filmer/fotograferer under eventer/steder hvor det er mange mennesker samlet, eller når vi flyr drone på oppdrag fra kunder, stilles det særlige krav til ivaretakelse av personvern. Vi har interne rutiner og retningslinjer som sikrer at vi jobber i henhold til personopplysningsloven under slike oppdrag.

Kontakt oss dersom du har spørsmål, eller vil vite mer om hva vi gjør for å sikre at vi jobber i tråd med personopplysningsloven: eirik@capturemeida.no

OPPDRAGSGIVERS ANSVAR 

Info:

 

Vi tar tar beskyttelse av din data og dine personopplysninger på alvor. Her kan du lese om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler opplysningene, hva vi bruker dem til og hvem som har adgang til dem. Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon - ta kontakt med prosjektkoordinator Håkon Brattli Petersen: haakon@capturemedia.no

 

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?:

 

Hvilke personopplysninger som samles inn avhenger av hvilke formål de skal brukes til. Vi samler ikke inn mer enn nødvendig - kun informasjon vi må ha for å kunne tilby våre tjenester. Disse personopplysningene behandles av Capture Media: Navn, telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen mottar eller ber vi om for å kunne kommunisere med oppdragsgivere, innleide aktører og samarbeidspartnere. Informasjonen blir brukt for å kommunisere om oppdrag, og til fakturering i etterkant av oppdrag. Vi får denne informasjonen via kontaktskjemaet på nettsiden, eller vi ber om den. 

Postnummer og organisasjonsnummer (for oppdragsgivere)
Det er påkrevd å ha med kjøpers adresse ved utsendelse av faktura. For å kunne fakturere oppdragsgiver etterspør vi derfor dette. Vi ber også om organisasjonsnummer for å kunne fakturere (se eget punkt om regnskapsopplysninger). 

Ikke-personlig informasjon
Vi mottar også automatisk ikke-personlig informasjon når du besøker vår nettside. Ikke-personlig informasjon inkluderer nettleserinformasjon, informasjon hentet fra informasjonskapsler (cookies), pixel tags, dato og tidspunkt for besøket, trafikk og hvilken kanal som ledet deg til nettsiden vår.  

 

 

HVORDAN LAGRES OPPLYSNINGENE OG HVEM HAR ADGANG TIL DEM?

 

Våre kundelister er lagret med passordbeskyttelse i sky. Det er daglig leder i Capture Media som er behandlingsansvarlig for våre kunders personopplysninger, og det er kun prosjektledere som har adgang til dem.

 

HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE?

 

Personopplysningene dine lagres hos oss inntil det ikke lenger anses som hensiktsmessig. Vi beholder dem inntil all administrasjon i forbindelse med oppdraget er avsluttet. Unntaket fra denne regelen er regnskapsopplysninger, som lagres hos våre leverandører Effekts Regnskap As og Tripletex. (Se eget punkt om regnskapsopplysninger og retten til å bli glemt.)

 

REGNSKAPSOPPLYSNINGER OG RETTEN TIL Å BLI GLEMT:

 

Fakturainformasjon som legges inn hos våre leverandører Effekts Regnskap As og Tripletex forblir lagret hos dem i fem år. Årsaken er at dette regnes som personopplysninger som er en del av oppbevaringsplikten: fem års lagring av regnskapsopplysninger er et gyldig formål som går foran retten til å bli glemt.

 

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER MED TREDJEPART:

 

Oppdragsgiveres personopplysninger deles i enkelte tilfeller med tredjeparter, herunder samarbeidspartnere. Dette avklares med oppdragsgiver i forkant og gjelder kontaktinformasjon (navn, telefonnummer og e-postadresse), når formålet er kommunikasjon i forbindelse med film- og fotooppdrag.

 

DINE RETTIGHETER:

 

Som registrert i Capture Medias kundeliste har du rett til å få innsyn i alle opplysninger vi har lagret om deg. Du har også rett til å få dine personopplysninger slettet, gitt at det ikke er i strid med oppbevaringsplikten/påkrevd lagring av regnskapsopplysninger. Kontakt oss dersom du ønsker innsyn eller vil at vi skal slette dine opplysninger.

 

OPPDRAGSGIVERS ANSVAR:

 

Oppdragsgiver er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn i forbindelse med produksjon av våre filmer og fotografering. Vi er databehandler for våre oppdragsgivere, med selvstendig ansvar for å behandle personopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Vi er forpliktet til å jobbe slik at vi ikke innhenter mer informasjon enn nødvendig. Vi er også forpliktet til å oppbevare personopplysninger på en sikker måte og slette personopplysninger når formålet med innhentingen av disse er oppfylt. Vi gir alltid beskjed til oppdragsgivere dersom produktet de vil ha innebærer at det må tas særlig hensyn til personvern, og vi informerer alltid om hvordan vi som databehandler forholder oss til det. Vi informerer alltid oppdragsgiver dersom oppdraget krever at de (som databehandler) må innhente samtykke eller informere personer som kan bli berørt av vår filming eller fotografering. Når vi filmer/fotograferer under eventer/steder hvor det er mange mennesker samlet, eller når vi flyr drone på oppdrag fra kunder, stilles det særlige krav til ivaretakelse av personvern. Vi har interne rutiner og retningslinjer som sikrer at vi jobber i henhold til personopplysningsloven under slike oppdrag.

Kontakt oss dersom du har spørsmål, eller vil vite mer om hva vi gjør for å sikre at vi jobber i tråd med personopplysningsloven: eirik@capturemeida.no

bottom of page